KDE TRÉNUJEME

Náš trénink probíhá na šesté základní škole v Šumpeku po celý školní rok. V létě chodíme trénovat na hřiště, které se také nachází na "šestce".

ADRESA: Základní škola Šumavská 21, 787 01 Šumperk
"malá tělocvična"

KDY TRÉNUJEME

ÚTERÝ18:00-19:30Všichni
PÁTEK19:00-20:30Všichni
PÁTEK20:30-21:00Pokročilí

JAK TRÉNUJEME

Trénujeme podle direktní metody, kterou kompletně sestavil mistr Prof. Dr. Rudolf Jakhel, IX.Dan. Direktní metoda tréninku je lety prověřený postup jak trénovat, aby člověk dosáhl v co nejkratším čase co nejlepších výsledků. Trénujeme podle přirozeného pohybového schématu, který používají všichni špičkoví bojovníci. Metodika je názorná a logická bez složitých orientálních názvů a proto snadno pochopitelná a dostupná i našim nejmladším členům.

Moderní Sportovní Karate je zbaveno duchovní části karate, tak jak jej známe z Asie, ale zachovalo si svou etiku. Je tedy maximálně "poevropštěno" za účelem zjednodušení postupu učení pro Evropana, který má podstatně jiné schopnosti vnímání pohybu než Asiat.

Tréninky jsou zaměřeny na všestranný rozvoj pohybových schopností, čehož bezprostředně využíváme k učení bojových technik. Časem přibývají náročnější cviky nebo např. boj se zbraněmi apod. Naším cílem je vychovat bojovníka, který uspěje jak na "poli" sportovním, tak i v situaci nutné obrany třeba na ulici.

MSK T.J. SOKOL
ŠUMPERK